PCO Ommen


Het Koloriet is aangesloten bij de Vereniging voor Protestants Christelijke Onderwijs te Ommen e.o. Deze schoolvereniging beheert 4 basisscholen, te weten:

  • Hoogengraven te Stegeren
  • De Kardoen te Ommen
  • Het Koloriet Ommen
  • De Triangel te Witharen

De vereniging wordt bestuurd door het bevoegd gezag, dat bestaat uit bestuursleden die op vrijwillige basis functioneren en die zijn gekozen door de leden van de vereniging. Het bevoegd gezag bestuurt op hoofdlijnen en legt verantwoording af aan de leden. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur.

Wilt u meer weten over de vereniging en/of wilt u lid worden van de vereniging? Kijkt u voor meer informatie op
www.pco-ommen.nl