Tussenschoolse Opvang


Tussenschoolse opvang (TSO)
Op Het Koloriet bestaat de mogelijkheid om tussen de middag over te blijven en dus gebruik te maken van de
TSO (TussenSchoolse Opvang).
Hierbij enige informatie over hoe dit in zijn werk gaat.
Betaling
Per keer kost het overblijven €1. U kunt echter alleen betalen door een strippenkaart van 10 of 20
overblijfbeurten aan te schaffen. De strippenkaart is onbeperkt houdbaar.
U kunt een overblijfkaart aanschaffen d.m.v. betaling van 10,- of 20,- via de bank. U dient dan de voor- en
achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit, te vermelden. Op rekening van: Ver. voor Prot. Chr.
Ond. te Ommen:
NL 08 RABO 0142377481.
Elke keer als uw kind overblijft, wordt er een datum ingevuld. Is de overblijfkaart bijna vol, dan krijgt uw kind
een briefje mee met het verzoek om een nieuw overblijfkaart aan te schaffen. De overblijfkaart die vol is wordt,
na betaling van de nieuwe kaart, meegegeven naar huis. Dit voor u als eventuele controle.
Inschrijven
Jaarlijks krijgen alle oudste kinderen een brief van de TSO.
Heeft u vaste dagen waarop uw kind overblijft, dan kunt u dit in het begin van elk nieuw schooljaar aangeven
door middel van het strookje bij deze brief. Als overblijfouder is het namelijk belangrijk om te weten welke
kinderen wanneer komen en hoeveel kinderen er per dag zijn. Zo kan ook het aantal benodigde overblijfouders
ingeroosterd worden.
De aanbeveling is om per overblijfouder niet meer dan 15 kinderen te begeleiden maar in overleg wordt daar
vanaf geweken bv als een groot deel van de groep uit kleuters bestaat.
De overblijfmap voor de leerlingen van groep 1 en 2 ligt bij de ingang van de kleuters, na het halletjes gelijk
links. Deze groep wordt opgevangen in het z.g. “pluslokaal” (lokaal aangrenzend aan de grote zaal).
Bij de hoofdingang in het halletje, op de sidetable, ligt de overblijfmap voor groep 3, 4 en 5. Deze leerlingen
worden opgevangen in het lokaal van groep 4.
De map voor groep 6, 7 en 8 ligt bij de ingang van de bovenbouw. Deze groep wordt opgevangen in de grote
zaal.
Als uw kind incidenteel overblijft dan kunt u dat in de map schrijven. Per dag is er een tabblad, wel graag de
datum vermelden op het nieuwe dagformulier of controleren of deze reeds correct is ingevuld. Weet u
bijvoorbeeld maandag al dat uw kind donderdag gaat overblijven dan kunt u dit zelf in de map noteren.
Ook bestaat de mogelijkheid om een briefje mee te geven, eventueel nog op de dag zelf, en dit aan de meester
of juf te geven. Zij zorgen er dan voor dat het in de map terechtkomt. De leerlingen van groep 6, 7 en 8 mogen
zelf inschrijven in de map. Bij alle andere leerlingen verwachten we dat het inschrijven in de map door een
ouder/ verzorger wordt gedaan.
Wilt u bij ziekte uw kind afmelden voor de TSO of de leerkracht vragen dit in de map te schrijven?
Het gebeurt wel eens dat een leerling (die moet overblijven) aan de overblijfouder vraagt om met een vriendje
of vriendinnetje mee te gaan tussen de middag, dit mag in geen geval. U als ouder verwacht dat ze op de TSO
zijn en wij als overblijfouder dragen daar ook de verantwoording voor. Wilt u zo vriendelijk zijn om hier
rekening mee te houden en dit indien nodig aan uw kind vertellen?
Regels
Hoe gaat het verder tijdens de TSO?
- de kinderen komen om twaalf uur naar de grote zaal of pluslokaal en worden opgevangen door de
overblijfouders
- de overblijfouder of één van de kinderen begint de maaltijd met gebed
- om half één wordt er afgerond en gaan de kinderen (bij droog weer) naar buiten, de kleuters worden
begeleid met eten en gaan naar buiten wanneer ze er aan toe zijn
- om één uur wordt de overblijfouder afgelost door de pleinwacht (een leerkracht)
Tijdens het overblijven zijn de toegangshekken gesloten en mag er niet op het kleuterplein worden gespeeld.
De overblijfouders houden toezicht op het grote plein.
Er is in de grote zaal binnen- en buitenspeelgoed aanwezig dat voor de overblijfkinderen is aangeschaft. Dit
speelgoed wordt betaald van de inkomsten van het overblijf.
Uiteraard gelden tijdens het overblijven dezelfde (speel-) regels als onder schooltijd, zowel qua gebruik van o.a.
voetbalarena, schommelnest e.d. als de omgangsregels. Deze zitten ook in de map voor u ter inzage.
Wij, als overblijfouders, hopen dat uw kind met plezier overblijft, mocht er echter iets zijn, dan horen wij dat
graag.
Heeft u verdere vragen over deze informatie of is er iets onduidelijk dan kunt u contact opnemen met
Nelleke Hazeleger.
Kievitstraat 2A
Tel.nr. 0529-467745
tso@hetkoloriet.nl